DE NOODZAAK VAN EEN HANDSTAND
The necessity of a handstand

impressies of the exhibition
6-03-2015
Museum Belvédère / Oranjewoud / NL